N.E.V.E.R. - Netzwerk Elite Verband zur Ersetzung der Realitšt
1996-2013 the N.E.V.E.R.